WAŻNA INFORMACJA!!!

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy poinformować o zmianach, które wchodzą w życie z dniem 01.05.2019. Obecnie działająca w stołówce SP87 firma pod nazwą WOJCIECH LENARCIK zmienia nazwę na EWWO CATERING S.C. W związku z tym ulega zmianie numer konta bankowego, na które…

Strajk- stołówka

Szanowni Państwo, W związku z planowanym strajkiem w szkole, nieobecności dziecka należy zgłaszać na stolowka87@wp.pl najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia. W chwili tworzenia informacji o wysokości opłat za żywienie nie był brany pod uwagę strajk, ponieważ nie było na…

Konkurs na plakat „Fascynujący świat przyrody”

dav

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. Dlatego też w takim celu zorganizowany został konkurs ekologiczny na plakat „Fascynujący świat przyrody”. Dominująca…

Stowarzyszenie Sercem Malowane

STOWARZYSZENIE SERCEM MALOWANE NR konta Stowarzyszania Sercem Malowane M Bank: 63114020040000380274863178 KRS: 0000464402 Stowarzyszenia Sercem Malowane powstało w 2013r. z inicjatywy nauczycieli, którzy w pełniejszy sposób chcieli działać na rzecz dziecka – ucznia, poszerzając tym samym działania Szkoły Podstawowej nr…