Wars i Sawa

.: Projekt  Wars i Sawa

Biuro Edukacji m. st. Warszawy ogłosiło Program Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”. Dnia 5.10.2011 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów przez Prezydenta Warszawy. Do II edycji aplikowało aż 79 szkół, jednak pozytywną opinię wśród zgłoszonych wniosków otrzymało tylko 18 szkół – w tym nasza.

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych stworzony w naszej szkole, skierowany jest do uczniów zdolnych twórczo. Motto, które wybraliśmy dla naszych poczynań brzmi „ Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent”. Celem Szkolnego Programu jest realizacja spójnego systemu umożliwiającego rozpoznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów na każdym etapie kształcenia. Ma on służyć ukierunkowaniu i wzmożeniu działań wszystkich, którzy wspierają dążenia uczniów do samorozwoju, twórczej aktywności i wytrwałości w intensywnej pracy nad pogłębieniem talentów.

W obecnej chwili w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej trwają badania 36 uczniów wytypowanych przez wychowawców. Badani uczniowie posiadają zdolności matematyczne, humanistyczne, przyrodnicze. Uczniowie uzdolnieni muzycznie, plastycznie, ruchowo lub teatralnie nie zostali objęci takimi badaniami. Swoje zdolności będą rozwijać na kołach i zajęciach pozaszkolnych. Szkoła da im możliwości zaprezentowania się szerszemu gronu podczas licznych konkursów, na Festiwalu Młodych Talentów oraz na organizowanych wystawach plastycznych w szkole i poza nią. Osiągnięcia prezentowane będą na szkolnej stronie internetowej i w lokalnej prasie. Najlepsi będą mogli ubiegać się o stypendia z organizacji rządowych i pozarządowych.