Dzień: 14 marca 2018

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę lipiec –sierpień 2018 r.

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica od do 16 kwietnia 14 maja do godz. 15.00 Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne. Formularze wniosków będą wydawane…