Dzień: 15 kwietnia 2018

Wielka zbiórka książek

plakat_www_2018

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Wielkiej Zbiórki Książek 2018 Tegoroczna edycja odbędzie się w 5 miastach: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków i Trójmiasto. Akcja została objęta Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika…

Szkolenie dla rodziców dzieci autystycznych

Bezpłatne szkolenia (20 h dydaktycznych), warsztaty (12 h dydaktycznych), indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (3 godziny dydaktyczne). Planowane w ramach projektu szkolenia i warsztaty podniosą oraz usystematyzują wiedze i umiejętności rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum…