Dzień: 3 kwietnia 2019

Stowarzyszenie Sercem Malowane

STOWARZYSZENIE SERCEM MALOWANE NR konta Stowarzyszania Sercem Malowane M Bank: 63114020040000380274863178 KRS: 0000464402 Stowarzyszenia Sercem Malowane powstało w 2013r. z inicjatywy nauczycieli, którzy w pełniejszy sposób chcieli działać na rzecz dziecka – ucznia, poszerzając tym samym działania Szkoły Podstawowej nr…