Dzień: 8 listopada 2019

Terapia pedagogiczna

Co to jest terapia pedagogiczna? • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych. • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci. • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Co to jest dysleksja, dysgrafia, dysortografia? • Dysleksja – rozumiana…