Dzień: 1 kwietnia 2020

Koronawirus- ważne informacje

Przypomnienie:) Dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki od 1 kwietnia 2020r ., tylko w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwiającego ich obecność na ulicy. Rozporządzenie Rady Ministrów z…