Dzień: 10 lutego 2021

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 87 im. 7 PP AK „GARŁUCH” w WARSZAWIE OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID – 19. Na podstawie: 1. art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910);…