Edukacja profilaktyczna w szkole

Wychodząc naprzeciw zasadom, które nakładają na szkoły obowiązek podejmowania działań profilaktycznych, wychowawczych i interwencyjnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów, picia alkoholu, palenia papierosów lub używania innych substancji psychoaktywnych, w naszej szkole zostało podjętych szereg działań. Jednym z nich był konkurs „Palenie jest szkodliwe i niemodne”. Uczniowie klas 1-3 mieli wykonać zakładkę do książki, zaś uczniowie klas 4-8 plakat lub komiks związany z tematyką szkodliwości palenia papierosów. Otrzymałam dużo pomysłowych i estetycznych prac. Oto wyniki:- klasy 1-3:I miejsce – Anna Pol 3a, Jeremi Zawadzki 3bII miejsce – Fabian Veit-Stańczuk 1aIII miejsce – Maria Pietrucha 3b, Karmen Rumniak 3b, Dominika Ostrowska 2b- klasy 4-8:I miejsce – Karolina Rumniak 6aII miejsce – Maria Zych 4bIII miejsce – Witek Hejduk 7a, Franciszek Zawadzki 8a

Kolejnym działaniem było przedstawienie profilaktyczne „Planety nadzei”, w którym poprzez połączenie muzyki oraz gry aktorskiej ukazane zostały problemy współczesnego młodego człowieka. Odkrywając niebezpieczeństwa związane z sięganiem po narkotyki i alkohol, poznaje on tajniki prawdziwej przyjaźni, szacunku i miłości wobec bliźniego. Bohater przedstawienia zdobywając wiedzę i doświadczenie, buduje system wartości będący kluczem do szczęśliwego życia. Uczniowie klasy 5a wcielili się w trudne role i przekazali pożądany system wartości zarówno uczniom młodszym jak i młodzieży naszej szkoły. Motywy i charakter przedstawienia bazowały na lekturze „Mały książę”.

Beata Duda