Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

W ramach oddziaływań profilaktycznych przeciwdziałających zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży w środę 28 października odbyły się warsztaty dla uczniów klas 2 i 3 z panem Maciejem Lisowskim.
Specjalista rozmawiał z uczniami na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Podczas zajęć dzieci uzyskały wiedzę na temat tego:

-czym  są media społecznościowe i jaki mają ogólny wpływ na życie
– jaki wpływ mają gry multimedialne na młodych ludzi – negatywne (zagrożenia), ale również pozytywne
mediach społecznościowych, jako niebezpiecznych narzędziach w ręku dzieci
aspekcie prawnym, prawach autorskich i odpowiedzialności karnej związanej z niewłaściwym używaniem mediów społecznościowych przez nieletnich
uzależnianiu się od telefonów komórkowych
tym jak sobie radzić w kryzysowych sytuacjach wywołanych przez social media np. w przypadku szantażu
Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli bardzo zainteresowani poruszaną tematyką.

Marta Hejduk