Dodatkowe zajęcia z koszykówki

Zapraszamy do udziału w projekcie SMOK – bezpłatne dodatkowe pozalekcyjne zajęcia z koszykówki w SP 227
W związku z pozyskanym  przez Urząd Dzielnicy Włochy dofinansowaniem projektu: Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w Szkole Podstawowej(SMOK) nr 227 – zapraszamy do udziału w nim uczniów szkoły podstawowej: grupa I-sza klasy 1-3, grupa II-ga klasa 4-ta, grupa III-cia klasa 5-ta.
Zajęcia zakładają realizację 24 jednostek treningowych po 1,5 h dla każdej grupy (15 os.) w roku szkolnym.
Projekt będzie realizowany w ramach programu Polskiego Związku Koszykówki na utworzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie konkursowego wniosku aplikacyjnego złożonego przez Urząd Dzielnicy.
Ponadto przewidujemy wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy do zajęć koszykówki, stroje sportowe do gry w koszykówkę, laptop i kamerę.
Dla nauczycieli WF prowadzących zajęcia w ramach programu realizowane będą bezpłatne szkolenia organizowane przez Polski Związek Koszykówki.
Już teraz zachęcamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i przedłożenia ich w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 227 (tel. 846 03 81) w związku z dużym zainteresowaniem zajęciami.
Szczególnie zapraszamy uczniów 4-tych klas Szkoły Podstawowej – są jeszcze ostatnie wolne miejsca na zajęcia w środy 15.45-17.15, piątki 15.00-16.30 oraz klas 5-tych Szkoły Podstawowej poniedziałki 15.00-16.30 i środy 14.00-15.30 realizowane w SP 227.
m_koszykowka001