Dzień Babci i Dziadka w świetlicy szkolnej

24 stycznia, dzieci uczęszczające do świetlicy, przygotowały program artystyczny,będący hołdem dla ich ukochanych „Dziadków”. Poprzez piosenki, wiersze i scenki tematyczne, wdzięczne wnuki okazały ogromną miłość swoim Babciom i Dziadkom, obchodzącym swoje święto 21 i 22 stycznia.Na przedstawieniu było nam bardzo miło gościć, zaprzyjaźnionych z naszą świetlicą Seniorów z DDP OPS mieszczącego się przy ul. Robotniczej 15. Na zakończenie, dzieci wręczyły wszystkim zaproszonym gościom, własnoręcznie wykonane upominki.

Katarzyna Kudyk
nauczyciel świetlicy