Dzień Ziemi

08.05.2019 r. obchodziliśmy w szkole DZIEŃ ZIEMI przygotowany przez panią Teresę Matyjasek. Dzień Ziemi , znany też jako Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole. Tego dnia uczniowie klas pierwszych przyszli ubrani na zielono. Zaprezentowali wraz z dziewczynkami klas trzecich przedstawienie pt „Żyj z przyrodą w zgodzie” oraz piosenki o treści ekologicznej. Odbył się również pokaz mody ekologicznej . Do jej przygotowania wykorzystano surowce wtórne . Dzień Ziemi stał się również  okazją do sprawdzenia wiedzy uczniów na tematy związane z ekologią. Chętni uczniowie rozwiązywali krzyżówki oraz rebusy. Serdecznie dziękuję uczniom klas pierwszych
i dziewczynkom klasy trzeciej za zaangażowanie w realizację powyższego święta.
Koordynator ekologiczny – Teresa Matyjasek