Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna

p. Monika Woźniak

Godziny pracy:

poniedziałek –

wtorek –

środa –

czwartek –

piątek

Przed Świętami została przeprowadzona cykliczna kontrola czystości głów dzieci w całej szkole. Proszę o przeprowadzanie kontroli również w domu.

W klasach 1-3 były przeprowadzane pogadanki nt bezpieczeństwa, a w klasach 6 i 7 dzieci obliczały swoje BMI i rozmawialiśmy o wpływie używek na rozwój organizmu w tym wieku.