Grzybobranie w klasie I b

22.10.2020 r. klasa 1b wyruszyła w wirtualną „podróż” po lesie w poszukiwaniu grzybów. Do udziału w wielkiej przygodzie grzybobrania zabrały dzieci pani Edyta Magielnicka i Natalia Lipska.
Lekcja ta miała na celu wzbogacić wiedzę dzieci o wiadomości dotyczące grzybów i środowiska, w jakim się rozwijają. Pierwszaki poznały warstwy lasu oraz roślin i zwierząt żyjących na każdym poziomie. Wiedzę swą wzbogacili również o poznanie budowy grzybów, rozróżniali ich rodzaje, segregowali je na jadalne, niejadalne i trujące. Każdy uczeń miał możliwość dotknięcia mchu. Uczniowie wykonali swoje grzybki z naturalnych składników.
Lekcja odbyła się w ramach ścieżek edukacyjnych realizowanych w naszej szkole.
Poznawanie przyrody poprzez bezpośrednie uczestnictwo w jej życiu, jest najlepszą i najskuteczniejszą lekcją, jaką dziecko na długo zapamięta.

Natalia Lipska
Edyta Magielnicka