II Warszawski Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce

W ostatnich dniach w naszej szkole odbył się finał II Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Polsce. W tym roku uczestnicy konkursu zmagali się z tematem Polska w latach 1989-1999.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania historią i geografią Polski.
Tegoroczny temat miał za zadanie poszerzyć wiedzę uczniów z zakresu historii Polski w okresie 1989-1999 z racji przypadającej 30 rocznicy obrad Okrągłego Stołu i Wyborów czerwcowych oraz 20 rocznicy wstąpienia Polski do NATO oraz reformy administracyjnej Polski w 1999 roku.
Etap szkolny odbył 3 kwietnia w 16 warszawskich szkołach, które zgłosiły się do konkursu
8 maja mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole 26 uczniów wraz z nauczycielami z 11 warszawskich szkół, którzy wzięli udział w finale konkursu.
Komisja konkursowa zgodnie z regulaminem przyznała 6 pierwszych miejsc. Laureatów było jednak więcej, gdyż 6 miejsce zajęły 3 osoby.
Laureaci otrzymali dyplomy z informacją o uzyskanym miejscu konkursowym oraz nagrody rzeczowe.
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Wręczono również podziękowania nauczycielom towarzyszącym i przygotowującym uczniów do konkursu.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

Sylwester Adamus – nauczyciel geografii
Damian Marciniak – nauczyciel historii