Informacje dla rodziców

 Szanowni Rodzice !

Bardzo prosimy, aby dzieci nie przynosiły swoich zabawek (z wyjątkiem dni wyznaczonych przez danego wychowawcę)  oraz rozważnie korzystały z telefonów komórkowych. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione przedmioty.

Przypominamy, że dziecko może być odebrane ze świetlicy szkolnej tylko przez osoby upoważnione, wskazane przez rodziców w Karcie zapisu dziecka do Świetlicy. Jednocześnie prosimy, aby Państwo informowali nas o odbiorze swojej pociechy. Samodzielny powrót ucznia ze świetlicy do domu będzie możliwy tylko na podstawie pisemnej deklaracji rodzica.

Prosimy o punktualny odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej.

 

Serdecznie dziękujemy za współpracę

 Wychowawczynie świetlicy szkolnej