Informacje Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17:

  • Przewodnicząca: Beata Gadomska
  • Wiceprzewodniczący: Anna Tamari
  • Sekretarz: Anna Dmowska
  • Skarbnik: Beata Domańska – Krawczyk

Konto Rady Rodziców: 61 1090 1056 0000 0001 3417 7010