Język sztuki dla początkujących

14 czerwca 2019r. klasa 5a wybrała się na wycieczkę do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną pt. „Język sztuki dla początkujących”.
W ramach zajęć uczniowie poznali pojęcia takie jak: walor, światłocień, perspektywa, kompozycja. Przypomnieli sobie jakie gatunki obrazów występują w sztuce.
Lekcja muzealna odbywała się w kilku salach muzeum, w każdej z nich najpierw była część teoretyczna, a potem praktyczna – uczniowie dostawali do wykonania różne zadania w grupach.
Każda część teoretyczna kończyła się jakąś niespodzianką, np. na obrazie „Arka Noego” (scena biblijna na płótnie z początku XVII w. namalowany przez Savery Roelanta) pani  przewodnik zwróciła uwagę na jedną postać ze świata fauny. Jest to wymarły gatunek ptaka dodo, którego dzieci kojarzyły z bajki „Pingwiny z Madagaskaru”.
Na sali malarstwa impresjonistycznego okazało się, że wiszą tam obrazy pra-pra-pra dziadka Weroniki z klasy 5a! Również tam uczniowie przyswoiły zasady łączenia kolorów oraz zobaczyły obraz za prawie niewidzialną szybą ochronną.Wycieczka dzieciom bardzo się podobała, a oprócz tego uczniowie zdobywały
wiedzę i kompetencje kulturowych, w połączeniu z aktywnością, refleksją, pracą grupową oraz możliwością wymiany poglądów.Równie ważną rzeczą jest fakt, że w ramach wycieczki były realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2) zora z plastyki (I, II, III).

Renata Włodarek