Kadra

Dyrekcja:

 20170921_123048 (Kopiowanie)  
 
Dyrektor szkoły
p.Joanna Heropolitańska -Janik
Nauczyciel chemii
 
Wicedyrektor szkoły
p. Grażyna Karbowiak
Nauczyciel plastyki i techniki

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00