Kadra

Dyrekcja:

 
 
 
Dyrektor szkoły
p. Grażyna Karbowiak
Nauczyciel  techniki
 
 

Wicedyrektor szkoły
p. Małgorzata Wierzbicka
nauczyciel bibliotekarz

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

KADRA NAUCZYCIELSKA SZKOŁY:

 • Język polski: p. Iwona Bojanowicz, p. Elżbieta Rzepecka, p.Beata Duda
 • Matematyka: p. Mariola Dąbrowska, p. Dorota Dajos, Daniel Ewelina
 • Język angielski: p. Katarzyna Hejduk, Teresa Wieczorek, p. Anna Skomiał
 • Język niemiecki: Mendak Karolina
 • Historia: p. Damian Marciniak
 • Biologia: p. Justyna Hołdaś
 • Geografia: p.Sylwester Adamus, Justyna Hołdaś
 • Fizyka: p.Sylwester Adamus
 • Chemia: Mariola Dąbrowska
 • Plastyka: p. Joanna Jarząbek
 • Technika: p. Grażyna Karbowiak , Krajewski Bartosz
 • Religia: p. Sylwester Adamus, p. Grzegorz Dytrych,
 • WF: p. Przemysław Gołąb,  p. Marek Kręcielewski, p. Tomasz Maziarczyk, p. Edyta Turowicz
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa ,WDŻ: p.Marek Frankowski
 • Wiedza o Społeczeństwie: p. Damian Marciniak
 • Informatyka/zajęcia komputerowe: p. Piotr Krawczyk, p. Dorota Dajos
 • Muzyka: p. Renata Włodarek

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • p. Emilia Stanisławska,
 • p.Magdalena Ślęczkowska
 •  p. Alicja Kustwan – nauczyciel  wspomagający
     

KLASY 1-3:

 • 1a  p Dorota Bąkała, p. Karolina Trojga
 • 1bp. Paulina Turbiarz
 • 2a-p. Agnieszka Osińska-Jarmul, p. Aleksandra Józwiak
 • 2b-p.Edyta Magielnicka -Brudek, Natalia Lipska
 • 2c –  p. Dominika Duralska , Kamila Radziszewska
 • 3ap. Marta Hejduk
 • 3bp. Elżbieta Szczepkowska, p. Beata Charchan
 • 3c-p. Małgorzata Krzemińska, p.Karolina Wyszomirska

WYCHOWAWCY KLAS 4-8

 • 4a –p.Justyna Nowak – Maciejczyk
 • 4b – p.Iwona Bojanowicz
 • 4c p.Tomasz Maziarczyk
 • 5ap.Beata Duda
 • 5b p. Justyna Hołdaś, p. Karolina Twardowska
 • 6a – p. Anna Fus 
 • 6b – p.Katarzyna Hejduk
 • 7a – p. Aneta Ceglińska
 • 7b – Edyta Turowicz
 • 8a –p. Kamila Usiądek
 • 8b-p. Kowalska Magdalena
 • 8c- p.Damian Marciniak, Jacek Jędrzejczak
 • Terapia pedagogiczna: p. Anna Janicka, p. Angelika Raczek
 • pedagog: p. Leszek Kasprowicz, p. Katarzyna Nowak – Zawadzka
 • bibliotekarz p. Małgorzata Wierzbicka
 • integracja sensoryczna: p.Monika Koralewska
 • logopeda: p. Marta Saluk

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY: 

 • p. Katarzyna Kudyk
 • Julija Grochowska
 • Patrycja Mamczarek
 • Anna Szymańska