Kadra

Dyrekcja:

 20170921_123048 (Kopiowanie)  
 
Dyrektor szkoły
p.Joanna Heropolitańska -Janik
Nauczyciel chemii
 
Wicedyrektor szkoły
p. Grażyna Karbowiak
Nauczyciel plastyki i techniki

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

KADRA NAUCZYCIELSKA SZKOŁY:

 • Język polski: p. Iwona Bojanowicz, p. Elżbieta Rzepecka, p. Grażyna Surmacz
 • Matematyka: p. Mariola Dąbrowska, p. Iwona Sawlewicz p. Dorota Dajos
 • Język angielski: p. Agnieszka Dubik, p. Katarzyna Hejduk, p. Ewa Pankowska, p. Teresa Wieczorek, p. Anna Skomiał
 • Język niemiecki: p. Anna Daniłowska – Rolka, p. Anna Jędrzejewska
 • Historia: p. Damian Marciniak
 • Biologia: p. Justyna Hołdaś
 • Geografia: p. Sylwester Adamus
 • Fizyka: p. Iwona Sawlewicz
 • Chemia: p. Iwona Sawlewicz
 • Plastyka: p. Joanna Jarząbek
 • Technika: p. Grażyna Karbowiak
 • Religia: p. Sylwester Adamus, p. Grzegorz Dytrych,  ks. Marcin Szatanek
 • WF: p. Przemysław Gołąb, p. Małgorzata Górska, p. Marek Kręcielewski, p. Tomasz Maziarczyk, p. Edyta Turowicz
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa: p. Ireneusz Kolator
 • Wiedza o Społeczeństwie: p. Ireneusz Kolator
 • Informatyka/zajęcia komputerowe: p. Piotr Krawczyk, p. Małgorzata Wierzbicka
 • Muzyka: p. Renata Włodarek

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

 • 0ap. Emilia Stanisławska, p. Kamila Radziszewska
 • 0bp. Dominika Duralska, p. Alicja Kustwan
 • 0cp. Agnieszka Wierzbicka Singh, p. Beata Charchan

KLASY 1-3:

 • 1a – p. Dorota Bąkała, p. Karolina Trojga
 • 1b – p. Paulina Turbiarz
 • 1c – p. Małgorzata Krzemińska
 • 2a – p. Agnieszka Osińska – Jarmul, p. Aleksandra Józwiak
 • 2b – p. Edyta Magielnicka – Brudek
 • 3a – p. Marta Hejduk, p. Anna Fus
 • 3b – p. Elżbieta Szczepkowska

WYCHOWAWCY KLAS 4-8 I GIMNAZJUM:

 • 4a – p. Aneta Ceglińska
 • 4b p. Tomasz Maziarczyk
 • 5a p. Kamila Usiądek
 • 5b p. Agnieszka Dubik
 • 5cp. Magdalena Księżopolska
 • 6ap. Justyna Nowak – Maciejczyk
 • 6b – p. Iwona Bojanowicz
 • 7a – p. Justyna Hołdaś, p. Karolina Twardowska
 • 7b – p. Dorota Dajos
 • 8a – p. Damian Marciniak, p. Magdalena Kornacka
 • 8b – p. Elżbieta Rzepecka
 • 3A – p. Katarzyna Hejduk, p. Katarzyna Lewandowska
 • 3B – p. Piotr Krawczyk
 • 3C – p. Edyta Turowicz
 • terapia pedagogiczna: p. Anna Janicka, p. Angelika Raczek
 • pedagog: p. Leszek Kasprowicz, p. Katarzyna Nowak – Zawadzka
 • bibliotekarz: p. Anna Król, p. Małgorzata Wierzbicka
 • integracja sensoryczna: p. Anna Pliszka – Malinow, Małgorzata Krzemińska
 • logopeda: p. Marta Saluk

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY: 

 • p. Natalia Lipska
 • p. Katarzyna Kudyk
 • p. Teresa Matyjasek
 • p. Aleksandra Drewniak