Kadra

kcja:

 20170921_123048 (Kopiowanie)  
 
Dyrektor szkoły
p.Joanna Heropolitańska -Janik
Nauczyciel chemii
 
Wicedyrektor szkoły
p. Grażyna Karbowiak
Nauczyciel plastyki i techniki

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

KADRA NAUCZYCIELSKA SZKOŁY:

 • Język polski: p. Iwona Bojanowicz, p. Elżbieta Rzepecka, p.Beata Duda
 • Matematyka: p. Mariola Dąbrowska, p. Iwona Sawlewicz p. Dorota Dajos
 • Język angielski: p. Katarzyna Hejduk, Teresa Wieczorek, p. Anna Skomiał
 • Język niemiecki:
 • Historia: p. Damian Marciniak
 • Biologia: p. Justyna Hołdaś
 • Geografia: p.Sylwester Adamus
 • Fizyka: p. Iwona Sawlewicz
 • Chemia: p. Iwona Sawlewicz,Joanna Heropolitańska-Janik
 • Plastyka: p. Joanna Jarząbek
 • Technika: p. Grażyna Karbowiak
 • Religia: p. Sylwester Adamus, p. Grzegorz Dytrych,
 • WF: p. Przemysław Gołąb,  p. Marek Kręcielewski, p. Tomasz Maziarczyk, p. Edyta Turowicz
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa:
 • Wiedza o Społeczeństwie:
 • Informatyka/zajęcia komputerowe: p. Piotr Krawczyk, p. Dorota Dajos
 • Muzyka: p. Renata Włodarek

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • p. Emilia Stanisławska,
 • p.Magdalena Ślęczkowska
 •  p. Alicja Kustwan – n. wspomagający
     

KLASY 1-3:

 • 1a -p. Agnieszka Osińska-Jarmul, p. Aleksandra Józwiak
 • 1b – p.Edyta Magielnicka-Brudek, p.Natalia Lipska
 • 1c p. Dominika Duralska – wychowawca
 • 2a p. Marta Hejduk
 • 2b – p. Elżbieta Szczepkowska, p. Beata Charchan
 • 2c – p. Urszula Stelmaszczyk, p.Karolina Wyszomirska
 • 3a – p Dorota Bąkała, p. Karolina Trojga
 • 3bp. Paulina Turbiarz
 • 3c -p. Małgorzata Krzemińska

WYCHOWAWCY KLAS 4-8

 • 4a – p.Beata Duda
 • 4b p. Justyna Hołdaś, p. Karolina Twardowska
 • 5ap. Anna Fus 
 • 5b
 • p. Edyta Turowicz
 • 6a – p. Aneta Ceglińska
 • 6b – p. Katarzyna Hejduk, p. Katarzyna Lewandowska 
 • 7a –p. Kamila Usiądek
 • 7b – p. Iwona Sawlewicz
 • 7c- p. Magdalena Księżopolska
 • 8a – p.Justyna Nowak – Maciejczyk
 • 8b – p. Iwona Bojanowicz
 • p. Dorota Dajos
 • terapia pedagogiczna: p. Anna Janicka, p. Angelika Raczek
 • pedagog: p. Leszek Kasprowicz, p. Katarzyna Nowak – Zawadzka
 • bibliotekarz p. Małgorzata Wierzbicka
 • integracja sensoryczna: p.Monika Koralewska
 • logopeda: p. Marta Saluk

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY: 

 • p. Katarzyna Kudyk
 • p. Kamila Radziszewska
 • Grochowska Julija
 • Kozińska Agnieszka