Kalendarz roku szkolnego

kalendarz20202021

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020

2.Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020

3. Ferie zimowe – 18-31 stycznia 2021

4.Wiosenna przerwa świąteczna 1- 6 kwietnia 2021

5.Egzaminy ósmoklasisty

  • język polski-25 maja 2021
  • matematyka – 26 maja 2021
  • język obcy – 27 maja 2021

6. Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021

Dni wolne od zajęć lekcyjnych:
2 listopada 2020 r.
25,26,27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021 r.