Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/18
Szko
ły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87
w Warszawie

Lp.

Wydarzenia

Termin

1.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

 

04.09.17r.

2.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.17r.

3.

Zimowa Przerwa Świąteczna

23.12.17 – 31.12.17

4.

Ferie zimowe

15-28 styczeń 2018

5.

6.

Wiosenna Przerwa świąteczna

 

29.03.18-3.04 2017

 

6.

                           Egzamin gimnazjalny 18,19,20 kwietnia 2018

7.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

22 czerwca 2018r.

8.

 Ferie letnie

25.06.-31.08.18r.