Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/22

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021

2.Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021

3. Ferie zimowe – 31styczia – 13 lutego 2022

4.Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022

5.Egzaminy ósmoklasisty

  • język polski-24 maja 2022
  • matematyka – 25 maja 2022
  • język obcy – 26 maja 2022

6. Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022

Dni wolne od zajęć lekcyjnych:
12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022r

2 maja 2022r
24, 25, 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
17 czerwca 2022 r.