Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/19
Szko
ły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87
w Warszawie

Lp.

Wydarzenia

Termin

1.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

 

03.09.18r.

2.

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.18r.

3.

Zimowa Przerwa Świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 – zimowa przerwa świąteczna

4.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

5.

 

 

Wiosenna Przerwa świąteczna

 

18 – 23 kwietnia 2019
                           6.
Egzamin gimnazjalny 10,11,12 kwietnia 2019

Egzamin po 8 klasie 15,16,17 kwietnia 2019r

7.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

21 czerwca 2019 – koniec roku szkolnego 2018/19 

 

8.

 Ferie letnie
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 – wakacje