Kampania Rowerowy Maj

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w maju nasza placówka przystąpi po raz pierwszy do Kampanii Rowerowy Maj!
Informacje Podstawowe
1. Kampania ma charakter konkursu i adresowana jest do uczniów szkół podstawowych , klas gimnazjalnych i dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych/przedszkoli z terenu m.st. Warszawy.
2. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
3. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły lub oddziału przedszkolnego odbyte w dniach od 6 do 31 maja 2019, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo oraz maksymalnie pięciu dni wycieczek ( dla poszczególnej klasy).
4 .Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp., a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 500 m.
5 .Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.
6. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.
7. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach : indywidualnym, klasowym oraz szkolnym/przedszkolnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni.
8. O wyniku placówki lub klasy decyduje liczba aktywnych podróży w drodze do placówki w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej placówce lub klasie.
9. Kampania prowadzona będzie z użyciem dedykowanego programu informatycznego oraz strony www.rowerowymaj.eu na której zamieszczone będą wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii.
10. Za końcowe wyniki uznaje się wyniki przedstawione na stronie https://rowerowymaj.eu /(miasto/gmina) z dnia 03.06.2019 godz.12:00.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Kamila Usiądek
grafika rowerowy maj