Konkurs „Choinka – instalacja prosto z wyobraźni”

4. Konkurs „Choinka – instalacja prosto z wyobraźni”

Stowarzyszenie Sercem Malowane przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 zaprasza do udziału w II edycji konkursu

Choinka – instalacja prosto z wyobraźni”.

Miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31 w Warszawie

Organizatorzy: Katarzyna Nowak Zawadzka, Małgorzata Wierzbicka

Termin: prace należy złożyć do 7 grudnia 2018r.( w bibliotece szkolnej lub gabinecie pedagoga szkolnego)

Ogłoszenie wyników: 11 grudnia 2018r.

Cele konkursu: rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów, wspieranie innowacyjności, wspieranie aktywności uczniów niepełnosprawnych, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi, inspirowanie do wykorzystywania różnych materiałów w technikach plastycznych,

Regulamin:

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 oraz oddziału gimnazjum.
  2. Uczniowie wykonują prace konkursowe w domu.
  3. Choinka powinna być wykonana w formie przestrzennej do wysokości maksymalnie 120 cm.
  4. Z uwagi na „instalację prosto z wyobraźni” organizatorzy nie ograniczają kryteriów dot. materiałów, z których uczeń wykonana swoją choinkę. Uczeń sam dokonuje wyboru materiałów.
  5. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa instalacji wymyślona przez autora (np. poprzez dołączenie do choinki metryczki z danymi).
  6. Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatorów: 4 przedstawicieli Zespołu Szkół, 4 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego , przedstawiciel Rady Rodziców.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 11 grudnia 2018r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www szkoły.
  8. Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne.
  9. Wszystkie Choinki – Instalacje przechodzą na własność organizatora i będą uczestniczyły w 4 ŚWIATECZNEJ AUKCJI zorganizowanej na terenie szkoły W DNIU 12 GRUDNIA 2018R. O GODZ. 17:00, z której środki zostaną przeznaczone NA REALIZACJĘ UCZNIOWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO (planowany termin organizacji Uczniowskiego Budżetu partycypacyjnego wiosna 2019r. )

 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Uczniów do przedstawienia własnych Instalacji choinkowych