Konkurs – Język angielski

Szanowni Państwo,
Konkurs z j.angielskiego zostaje przełożony na 9.05.ze względu na obecną sytuację(strajki).
Teresa Wieczorek