KONKURS „LICZĘ NA MALOWNICZEJ” o tytuł „MATEMATYCZNEGO ASA”

REGULAMIN MIĘDZYDZIELNICOWEGO TURNIEJU MATEMATYCZNEGO

LICZĘ NA MALOWNICZEJ”

o tytuł

MATEMATYCZNEGO ASA”

Cele konkursu:

– motywowanie do nauki poprzez zabawę i zdrową rywalizację, mobilizowanie do rozwijania swoich pasji,

– poszerzanie wiedzy o treści spoza podstawy programowej,

– ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie zdolności poznawczych (koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni, prowadzenia rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego).

Organizator:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch”

ul. Malownicza 31

02-272 Warszawa

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych m.st. Warszawy

Termin:

29 maja 2018 r., godz. 9.00

Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu:

 1. Każdą szkołę podstawową może reprezentować co najwyżej TRZECH uczniów. Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie.
 2. Zgłoszenie, według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1, można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: nasza87@wp.pl lub faksem: (+48 22) 846-09-31, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2018 r.
 3. Czas trwania konkursu: ok. 3 godziny.
 4. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:

a) I etap – uczniowie indywidualnie rozwiązują test składający się z 15 zadań; test trwa 45 minut.

b) II etap – finał dziesięciu najlepszych uczniów na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

 1. Zwycięzca II etapu uzyskuje tytuł „Matematycznego Asa”.
 2. Zarówno test, jak i pytania finałowe będą zbiorem zadań otwartych, na które uczeń będzie musiał odpowiedzieć zdaniem pojedynczym lub liczbą.
 3. Zadania będą sprawdzały przede wszystkim logiczne myślenie, analizowanie, wnioskowanie, kojarzenie faktów, wykorzystanie wiedzy w praktyce, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.
 4. Uczestnicy konkursu powinni posiadać wiedzę poszerzoną o treści spoza podstawy programowej.
 5. W etapie I za test będzie można uzyskać maksymalnie 15 punktów. W sytuacji remisu punktowego, jury kwalifikując do finału uwzględni czas oddania pracy.
 6. Etap II będzie przebiegał następująco:

a) dwie serie pytań dla wszystkich – dwie pomyłki eliminują z dalszej gry;

b) zawodnicy nawzajem wyznaczają się do odpowiedzi dotąd, aż zostanie jeden zawodnik –„Matematyczny As”.

 1. Uczeń lub jego nauczyciel może zgłosić zastrzeżenia do przebiegu finału tylko w trakcie jego trwania, po zakończeniu rozgrywki wszelkie uwagi nie zostaną uwzględnione przez jury.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do finału stają się publicznością.
 3. Finał kończy się rozdaniem dyplomów i nagród.
 4. Nagrodę w postaci upominku dostaje każdy z uczestników, uczestnicy finału otrzymują nagrody rzeczowe, a zwycięzca – „Matematyczny As” – otrzymuje nagrodę specjalną.
 5. Nauczyciele matematyki (opiekunowie) w czasie konkursu zostaną zaproszeni do pracy komisji.

  Załącznik nr 1

  Pieczęć szkoły

  KARTA ZGŁOSZENIA

  na Międzydzielnicowy Turniej Matematyczny „LICZĘ NA MALOWNICZEJ”

  MATEMATYCZNY AS”

  Lp.

  Imię i nazwisko uczestnika,

  klasa

  Nauczyciel przygotowujący

  Nauczyciel – opiekun w czasie konkursu

  1.

  2.

  3.

  …………………………………………..

  podpis zgłaszającego

   

Literatura:

 1. Nienudna matematyka” – Dorota Kolany – Mac, 2001.
 2. 200 zadań i łamigłówek dla klas IV-VI” – Urszula Andrzejewska – Korepetytor, 1999.
 3. Matematyczne gwiazdki” – Joanna, Jerzy Bednarczuk – Nowa Era, 2006.
 4. Korelacja matematyki z przyrodą” – Grażyna Kędziorska – Aksjomat, 2002.
 5. Łamigłówki na każdy dzień” – Anna Podgórska – Aksjomat, 2000.
 6. Mensa” – Robert Allen – Świat Książki, 1996.
 7. Matematyka z wesołym kangurem” – zespół redakcyjny: Z. Bobiński, K. Burnicka, M. Ciszewska, P. Jarek, M. Mentzen, P. Nodzyński, A. Świątek, M. Uscki – Aksjomat, dowolne wydanie.
 8. Liga zadaniowa” – Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki – Aksjomat, 2004.
 9. Konkursy matematyczne w szkole podstawowej”-Jerzy Janowicz-GWO,2010.
 10. Materiały zawarte na stronach internetowych wydawnictw, stowarzyszeń, towarzystw naukowych zajmujących się popularyzacją matematyki.