Konkurs z wiedzy o kosmosie dla uczniów z klas 4-7

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14.03.2018 r. do wychowawcy klasy lub do p. Kamili Usiądek (sala nr 4) i p. Justyny Hołdaś
Konkurs odbędzie się dnia 15.03.(6 lekcja)

Szczegóły w regulaminie konkursu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
REGULAMIN KONKURSU Z WIEDZY O KOSMOSIE – QUIZ

1. Nazwa konkursu:
„Quiz z wiedzy o kosmosie”
Organizatorem konkursu jest Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 87 z Oddziałami Integracyjnymi.
Osoby odpowiedzialne: Kamila Usiądek i Justyna Hołdaś
2. Cele konkursu:

Poszerzanie wiedzy dotyczącej astronomii, kosmosu, układu słonecznego
Rozbudzanie zainteresowania uczniów wiedzą o kosmosie
Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

3. Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-7
Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej – QUIZ
Każda klasa może zgłosić dowolną liczbę uczniów
Zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawcy klasy lub do nauczycieli p. Kamili Usiądek i p. Justyny Hołdaś do dnia 14.03.2018 r.

4. Konkurs odbędzie się w dniu 15.03.2018

5. Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają oceny celujące z przyrody (3 uczniów z klasy z najwyższym wynikiem)
Każdy uczestnik otrzyma TYTUSKA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kamila Usiądek