Logopeda

 

MARTA SALUK – LOGOPEDA

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK 10.00-15.00

WTOREK 8.00 – 15.30

ŚRODA 11.30-15.30

CZWARTEK 10.30-15.00

PIĄTEK 8.00 – 13.00

 

 

Etapy prawidłowego rozwoju mowy:

 

Mowa kształtuje się stopniowo pod wpływem działania wielu czynników. Pierwszym z nich jest prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu. Dzięki niemu dziecko uczy się mowy od dorosłych.

 

W rozwoju mowy wyodrębnia się 4 okresy:

 1. okres melodii (0- 1 r.ż.)
 2. okres wyrazu  (1- 2 r.ż.)
 3. okres zdania    (2- 3 r.ż.)
 4. okres swoistej mowy dziecięcej (3- 7 r.ż.):

– w 3 roku życia dziecko powinno wymawiać:

 • wszystkie samogłoski,
 • spółgłoski: m, mi, b, bi, p, pi, f, fi, w, wi, k ki, g, gi, ch, i li, j, ł, d, n, ś, ź, ć, dź, ń
 • zaczynają się pojawiać: s, z, c, dz
 • czasami sz, ż, cz, dż
 • głoska r wymawiana jako l

– w 4 roku życia:

 • utrwalają się: s, z, c, dz
 • pojawiają się sz, ż, cz, dż
 • może pojawić się głoska r, ale zastępowanie jej głoską l jest jeszcze dopuszczalne

– w 5 roku życia dziecko powinno już wymawiać:

 • sz, ż, cz, dż oraz r
 • około 35% dzieci nie wymawia jeszcze prawidłowo najtrudniejszych głosek.

– w 6 roku życia:

 • dziecko powinno wymawiać już prawidłowo wszystkie głoski!

 

 

A zatem niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy:

 

 • dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę, bo na każdym etapie wiekowym jest to wada, która się nie wycofa samoistnie, a w przyszłości może spowodować seplenienie;
 • niepokoją cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy;
 • istnieją wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy;
 • dziecko nawykowo mówi przez nos;
 • dziecko po ukończeniu 4 r.ż. zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne:
  „d” na „t” (np. zamiast domek mówi tomek), „w” na „f” (zamiast woda mówi fota), „g” na „k” (zamiast głowa mówi kłowa), „b” na „p” (zamiast buda mówi puta);
 • dziecko pod koniec 3 r.ż. nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych:
  a, o, u, e, i, y;
 • dziecko zniekształca głoski, np. wymawia „r” gardłowo. Należy pamiętać, że zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi nie jest wadą, lecz swoistą cechą rozwoju mowy. Jeżeli jednak podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w języku polskim, ale używa „obcego” dla nas dźwięku, wówczas warto zanotować sobie słowa, w których to ma miejsce i skonsultować to z logopedą;
 • dziecko wyraźnie jąka się (miewa częste blokady i uporczywe powtarzanie jakiejś głoski lub utrudniony start mowy). Jednakże jeśli zauważymy u dziecka lekkie zacinanie, powtarzanie sylab nie wpadajmy w panikę – może to być typowa, fizjologiczna niepłynność mowy. Bierze się ona stąd, że w wieku przedszkolnym rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego
  (to, co dziecko rozumie) rozwija się szybciej niż jego umiejętności wypowiadania swoich myśli, a to może powodować rozwojową niepłynność mowy. Jeśli jednak problem będzie się nasilał, potrzebna jest szybka konsultacja ze specjalistą.