Międzyszkolny projekt eTwinning

Uczniowie klas 6a i 6b biorą udział w międzyszkolnym projekcie interdyscyplinarnym LEGENDY MIEJSKIE, realizowanym za pośrednictwem platformy eTwinning, polegającym na poznawaniu regionalnych legend i tworzeniu inspirowanych nimi wypowiedzi wizualnych. Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie cyfryzacji oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. 
W ramach projektu uczniowie realizują różne zadania, m.in. projekt logo, wymiana pocztówek między szkołami, tworzenie e-booków z legendami.
W projekcie weźmie udział łącznie pięć szkół z różnych stron Polski.

Joanna Jarząbek