Możliwość pomocy materialnej dla ucznia – stypendia szkolne i zasiłki szkolne

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:
– wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania
– wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2017 r.

Marcin Litwinowicz Naczelnik
Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświaty

Szanowni Państwo,
miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższy niż 514 zł.
Wzór wniosku do pobrania dostępny jest tutaj.

Katarzyna Nowak Zawadzka , pedagog szkolna