Nasze tradycje

TRADYCJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 87

Tradycja pozwala nam odnaleźć się w otaczającej nas
rzeczywistości, stanowi podstawę funkcjonowania w społeczeństwie. Najczęściej
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Szkoła Podstawowa nr 87 liczy sobie
ponad 50 lat. Jest szkołą z tradycjami. Oto niektóre z nich:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festiwal Młodych Talentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufamy, że nasze szkolne tradycje nie odejdą
w zapomnienie, a nasi absolwenci będą je mile
wspominać, a może i kontynuować.

 

… trwa aktualizacja zdjęć do naszego kalendarza …