Oddział przedszkolny

Dla dzieci z oddziału przedszkolnego przewidziane są 3 posiłki dziennie, koszt 9zł/dzień. Wpłaty należy dokonywać na konto firmy DIETBOX , nr konta:  75 2490 0005 0000 4600 2901 6917 lub na stołówce szkolnej.

Przedszkole w dniu 3 września działa w godz. 7.00-17.00, w pozostałe dni 7.00-17.30