Otwarcie sali do terapii integracji sensorycznej

Misją Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 przy ul. Malowniczej 31 jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju wszystkim uczniom na miarę ich potrzeb i możliwości. Dzięki współpracy i konsekwentnemu działaniu udało się otworzyć salę do terapii integracji sensorycznej.
Uroczyste otwarcie odbyło się 30 listopada br. o godz. 12:00. Wtedy to dyrektor szkoły Iwona Krupińska symbolicznie przecięła czerwoną wstęgę dziękując wszystkim, bez których to wydarzenie nie miałoby miejsca. Przedsięwzięcie zremalizowano dzięki przychylności zarządu dzielnicy Włochy, rady rodziców szkoły oraz 18 edycji akcji charytatywnej TVP „Reklama Dzieciom 2010”. W ubiegłym roku szkoła wzięła udział w akcji TVP licząc, że program dofinansowania sali do terapii SI pod hasłem „Rozwinąć skrzydła poprzez zmysły” (autorstwa pedagoga szkoły –p. K. Nowak-Zawadzkiej), zostanie zauważony . Tak też się stało, kwota w wysokości 12 tyś. została przyznana szkole na realizację projektu. Dzięki ofiarności wszystkich darczyńców można było wyposażyć salę w konieczny do terapii sprzęt specjalistyczny, który dostarczyła firma EMPIS. Dyrekcja, nauczyciele szkoły i rodzice liczą na to, że dzieci u których zdiagnozowano zaburzenia integracji sensorycznej będą mogły dzięki terapii faktycznie szerzej” rozwinąć skrzydła’’. Terapia skierowana jest dla dzieci, doświadczających trudności w szkole , dzieci z grupy ryzyka „dysleksji”, nadpobudliwych, nadruchliwych, ale także dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Takie dzieci są wśród nas i one najbardziej potrzebują specjalistycznego wsparcia, aby mogły lepiej funkcjonować w otaczającym ich świecie. Niestety świat tych dzieci jest dużo trudniejszy do ogarnięcia, czasami bardziej chaotyczny, hałaśliwy, nieuporządkowany, a wszystko przez zaburzone przetwarzanie sensoryczne. Wynika to odmiennego odbioru i interpretacji przez mózg dziecka informacji zmysłowych. Mamy nadzieję, że przy świetnie wyposażonej sali, współpracy z rodzicami, pracy i zaangażowaniu certyfikowanego terapeuty, który świadomy deficytów dziecka ustali specjalny zestaw tzw. zabaw ruchowych, dzieci będą miały szanse wyrównać braki w obrębie poszczególnych narządów zmysłu. Obserwując dotychczasowe zajęcia terapeutyczne, które oparte są w większości na zaplanowanym ruchu, obserwujemy radość jaką sprawiają dzieciom. Trzymamy kciuki, aby każda chwila terapii miała swój pozytywny oddźwięk widoczny w polepszającej się sprawności fizycznej, w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym , poprawie funkcji zmysłowych, co uwieńczone zostanie postępem dziecka w nauce. Pomagajmy więc dzieciom osiągnąć sukces uwzględniając ich potrzeby i możliwości.

tekst: Katarzyna Nowak-Zawadzka