Pasowanie na Świetlika

Pasowanie na Świetlika od kilku lat jest tradycją świetlicy szkolnej. Odbywa się na przełomie września i października. Uroczystość ma na celu symboliczne przyjęcie w poczet Świetlików szkolnych dzieci, które po raz pierwszy zostały zapisane do świetlicy. Zwykle mali uczniowie przygotowują krótki występ artystyczny, na który zaproszeni są rodzice i dyrekcja szkoły. Punktem kulminacyjnym uroczystości jest powtórzenie przyrzeczenia oraz uroczyste pasowanie, którego dokonuje pani dyrektor.