Pedagog

Pedagog szkolna

Katarzyna Nowak Zawadzka

Godziny pracy:

 

Poniedziałek 8-13

Wtorek 8-12

Środa 10-17

Czwartek 8-12

Piątek 8-12

 

W uwagi na specyfikę pracy pedagoga szkolnego, nie jest on zawsze dostępny w swoim gabinecie. Zapraszam do umawiania się na spotkania poprzez dziennik elektroniczny Librus.

 

Zadania Pedagoga szkolnego wynikają z § 24 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i są realizowane we współpracy z:

 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką;
 • ktoś naruszy ich prawa;
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • potrzebują pomocy i rady;
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać;
 • chcą podzielić się sukcesem i radościami;
 • maja problemy rodzinne;
 • maja ciekawe pomysły, którymi chcą się podzielić,
 • chcą poradzić się w kwestii wyboru szkoły;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 • problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 • uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • Są trudności rodzinne wynikające z sytuacji materialnej;
 • problemy osobiste ( z doświadczenia wiem, jeśli dziecko nie upora się z prywatnym problemami, nie mamy co liczyć na pełne zaangażowanie się w proces nauki )

 

Nauczyciele mogą oczekiwać: 

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

 

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości!