Pedagog

Pedagog szkolny
p. Katarzyna Nowak-Zawadzka

Kontakt:
tel. (22) 846-09-31

DSC00632

Posiłek dla ucznia

 

Pedagog Szkolny

Katarzyna Nowak Zawadzka

Godziny pracy:

Poniedziałek –8:00– 13:00

Wtorek –8:00– 13:00

Środa – 10:00 – 16:00

Czwartek – 8:00– 13:00

Piątek – 8:00– 12:00

Z uwagi na specyfikę pracy z uczniem i inne obowiązki wynikające

z zadań pedagoga – nie jest on zawsze dostępny w gabinecie. Prośba do rodziców. W istotnych, wymagających czasu sprawach, proszę o wcześniejsze ustalanie ze mną terminu spotkań poprzez dziennik elektroniczny bądź telefonicznie 22 846 09 31.

Pedagog szkolny to negocjator, powiernik, przyjaciel.

W naszej szkole pedagog szkolny pracuje z dziećmi i ich rodzicami / opiekunami, wspiera nauczycieli i wychowawców, współpracuje z innymi instytucjami mającymi znaczący wpływ na właściwe funkcjonowanie szkoły jako całości.

Zapraszam Dzieci i Młodzież. Zawsze kiedy jest taka potrzeba. Kiedy pojawia ją się problemy, z którymi samemu trudno się zmierzyć

. Kiedy trzeba rozwiązać konflikty, wyjaśnić niejasną sytuację. Kiedy relacje z kolegami zaczynają zbaczać z właściwych torów. Chętnie posłucham o sukcesach i radościach. Pomagam wtedy kiedy trudno się uczy.  Prowadzę zajęcia na tematy istotne i ważne. Jestem po to, aby wspierać ucznia w jego rozwoju, we wzrastaniu ku dorosłości i odpowiedzialności.

Zapraszam Rodziców. Zawsze wtedy, kiedy chcą podzieli

się ważnymi informacjami o swoich dzieciach. Kiedy szukają rozwiązań sytuacji trudnych w kwestiach wychowawczych , rodzinnych i innych. Kiedy sytuacja zmusza do szukania pomocy materialnej. Kiedy dziecko boryka się z problemami edukacyjnymi, społecznymi. Kiedy potrzebne jest wsparcie ze strony innych specjalistów. Chętnie poradzę, wspólnie poszukam rozwiązań i dowiem się, kiedy będzie taka potrzeba.

Z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami współpracuję na co dzień , bo co kilka głów, to nie jedna, a szczególnie w tak ważnym procesie jakim jest kształcenie i wychowanie.

Zapraszam . Do zobaczenia.

Zadania pedagoga szkolnego szerzej zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

Rodziców zapraszam w poniedziałki, środy i piątki.
Można umawiać się na rozmowy również indywidualnie tel. (22) 846-09-31