Plan obchodów Święta Szkoły

Z okazji zbliżającego się Święta Szkoły Zespół Humanistyczny przewidział do realizacji następujące zadania:
1. Lekcje kl.4-8 w Muzeum Niepodległości (,,Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie?).
2. Wizyta klas na Miejscu Pamięci Narodowej, zapalenie zniczy ( na godzinach wychowawczych lub w połączeniu z powrotem z Muzeum Niepodległości)
3. Piknik Lotniczy ( I. Sawlewicz, E. Turowicz)
4. Konkurs plastyczny ,,Papcio Chmiel i my (S. Adamus)
5. Patron klasy -wykonanie gazetki tematycznie związanej z wyborem patrona danej sali
6. Wspólna praca klasowa-plakaty /dekoracje drzwi związane tematycznie z 7 PP AK GARŁUCH
8. Portret żołnierza PP AK Garłuch ( J. Jarząbek, kl.3G)
9. Logo /symbol PP AK Garłuch wykonany techniką dowolną ( kl.0-3 ,wystawa na tablicach koło klas )
10. Ściana Pamięci ( uczniowie kl.3G i 8)
11. Apel połączony z prezentacja PATRONA SZKOŁY w wykonaniu uczniów kl.8 ( 17 maja, 6 godzina lekcyjna).

Iwona Bojanowicz