Podziękowanie i certyfikaty dla uczniów i dyrekcji za udział w Międzyszkolnej wymianie Kartek z Iskierkami Emocji.