POMOC MATERIALNA DLA UCZNIA- STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIA- STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

– wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania;

– wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w szkole w terminie do 16 września 2019 r.

Wnioski i instrukcje do pobrania na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

Wypełnione wnioski należy złożyć w naszej szkole celem merytorycznego sprawdzenia do

 pedagoga szkolnego Leszka Kacprowicza

( w dniach: poniedziałek godz. 13:00-16:30, środa godz. 12:00- 16:30, piątek 12:00- 15:00)