Prace plastyczne naszych uczniów wykonane pod kierunkiem Joanny Jarząbek