Prawa Człowieka – Wideoinstalacja

Uczniowie klas VII przygotowali projekty wideoinstalacji na temat praw człowieka.
Swoje wypowiedzi wizualne wykonali przy użyciu narzędzi cyfrowych: wordart i lunapic.
Joanna Jarząbek