Prawa Dziecka – inaczej

Prawa Dziecka Inaczej….

KORCZAKOWSKIE PRAWA DZIECKA

1.Prawo do radości.

2. Prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć.

3. Prawo do szacunku.

4. Prawo do nauki przez zabawę i bycie sobą.

5. Prawo do niepowodzeń i łez.

6. Prawo do własności.

7. Prawo do bycia sobą.

8. Prawo do niewiedzy.

9. Prawo do upadków.

10. Prawo do tajemnicy.

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.”

Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią.”

Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.”

Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.”

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”

,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Opracowała Małgorzata Wierzbicka