Program „Już wiem co zrobić” w oddziale przedszkolnym.

dav

dav

Wychowawcy oddziału przedszkolnego wraz z pedagogiem szkolnym realizują zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dla naszych najmłodszych w ramach programu „Już wiem co zrobić” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Tematyka podejmowana w trakcie spotkań może przyczynić się do wczesnego rozpoznawania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji oraz skutecznego reagowania. .
Ważne jest, aby dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na najwcześniejszym etapie.
Tematy uczuć, granic, potrzeb, zwiększenie wiedzy o sobie samym, nauka rozpoznawania sygnałów z ciała, identyfikowanie sytuacji zagrażających, , komunikowanie, kiedy ktoś przekracza nasze granice, miejsca gdzie szukać pomocy – to elementy naszych spotkań przeplatane zabawą, interakcją, ćwiczeniami plastycznymi i słuchaniem historyjek , o których można podyskutować.
Prace najmłodszych poniżej.

Katarzyna Nowak – Zawadzka