Program wspierający edukację ekologiczną

Szanowni Państwo,

 

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w „Programie wspierającym edukację ekologiczną”  realizowanym w przedszkolach  i klasach edukacji wczesnoszkolnej.

Przedsięwzięcie zostało opracowane na podstawie „Ogólnomiejskiego programu edukacji ekologicznej dla miasta stołecznego Warszawy”.

Jego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci oraz aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Umożliwia również nauczycielom wymianę doświadczeń, ciekawych pomysłów i opracowań przez dyskusje i publikacje.

 Nadzór nad realizacją programu sprawuje Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz Wydział Ochrony Środowiska Biura Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Założenia przedsięwzięcia:
1. Nauczyciele realizują program edukacji ekologicznej w ramach własnych godzin dydaktycznych.
2. Udział w przedsięwzięciu jest dowolny.
3. Nauczyciele zgłaszają do koordynatora uczestnictwo w przedsięwzięciu i otrzymują w wersji elektronicznej „Program edukacji ekologicznej miasta stołecznego Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

4. Nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu  biorą  udział w szkoleniach, sesjach naukowych, zajęciach terenowych i innych działaniach, które mają na celu wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia ciekawych zajęć z zakresu ekologii.

5. Nauczyciele otrzymują pomoce dydaktyczne przydatne do realizacji programu.
6. Podczas realizacji przedsięwzięcia powstają pakiety edukacyjne zawierające różnorodne opracowania, niezbędne informacje i karty pracy dla uczniów.
7. Efektem realizacji programu jest uczestniczenie w konkursach dzielnicowych i konkursie miejskim

Szczegółowe informacje o konkursie dla przedszkoli i uczniów klas pierwszych TUTAJ

Szczegółowe informacje o konkursie dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej TUTAJ