Projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień

W roku szkolnym 2019/2020 klasy 1-3 będą realizowały  projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień.
Projekt ma na celu:
 – zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,
– utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,
– podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy,
– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
– tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
– kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,
– poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem,
– nawiązanie współpracy między placówkami,
– poznanie ciekawych i ważnych zawodów.
Koordynatorem projektu w naszej placówce jest Karolina Trojga.
plakat projektu (wersja ostateczna)-1