Projekty

Aktualne projekty:

.: Projekt  „Zima w mieście 2012” 

.: Projekt  ekologiczny „Wiosna w ogrodzie, na łące i polu”

.: Projekt  COMENIUS

.: Projekt  Wars i Sawa

.: Projekt  ze środków UE

.: Program wspierający edukację ekologiczną

Zakończone projekty:

.: Projekt  ekologiczny „Ziemia moja planeta”