Quiz wiedzy o bezpieczeństwie w sieci oczami ucznia

Dnia 27 marca 2019r. w środę na 4 godzinie lekcyjnej odbył się Quiz Wiedzy o Bezpieczeństwie w Sieci. Wzięły w nim udział trzyosobowe delegacje klas 5, 6 i 7. Quiz zorganizowała Pani Dorota Dajos. Najpierw rozdała każdej grupie tablet, po czym zaczął się quiz. Uczniowie odpowiadali ma różne pytania. Jedne z nich były łatwiejsze, inne trudniejsze. Dotyczyły bezpieczeństwa w internecie, wirusów komputerowych, zagrożeń, komunikacji w sieci, haseł. Rywalizacja była zacięta, tym bardziej, że pierwsze miejsce raz należało do jednej klasy, raz do innej. Finalnie zwycięstwo przypadło klasie 6a,drugie miejsce zajęła 6b a trzecie 7a. Zwycięzcy dostli nagrodę a każda klasa biorąca udział w quizie dyplom. Dzięki tej lekcji mogliśmy utrwalić wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w internecie. Każdy był zadowolony z zabawy i miło spędził te 45 minut.

Julia Tyborowska kl. 7B