Rada Rodziców

Rada Rodziców 2018 / 2019

Przewodnicząca – Małgorzata Wojtowicz
Zastępca – Anna Dmowska
Skarbnik – Beata Domańska – Krawczyk

Wpłaty na Radę Rodziców:

  • konto Rady Rodziców: 61 1090 1056 0000 0001 3417 7010
  • w sekretariacie szkoły

Informacje na temat ubezpieczenia: OWU

Plan wsparcia finansowego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej

Protokół Rady Rodziców z dnia 06.09.17

Protokół Rady Rodziców z dnia 13.09.17

Wpłaty i wydatki Rady Rodziców I semestr 2017/2018:

wpłaty na RR I semestr 2017-2018

Wydatki sfinansowane przez Radę Rodziców I semestr 2017

Plan wsparcia 18-19 pdf

 

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców
– Konto Rady Rodziców: 61 1090 1056 0000 0001 3417 7010
– w sekretariacie szkoły