Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2021/22

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Pani Magdalena Mitros
Zastępca: Pan Mirosław Kamiński
Skarbnik :Pan Paweł Suwała

Wpłaty na Radę Rodziców:
w sekretariacie szkoły
lub na numer konta:
SKO Rady Rodziców przy SP nr 87
26 1020 1055 0000 96020445 9749

 

 

Regulamin Rady Rodziców

Plan wsparcia 2021/2022

Wpłaty na Radę Rodziców
– w sekretariacie szkoły