Rada Rodziców

Rada Rodziców 2017 / 2018

Przewodnicząca – p. Beata Gadomska
Wice-przewodnicząca – p. Anna Dmowska
Skarbnik – p. Beata Domańska – Krawczyk
Sekretarz – p. Małgorzata Wojtowicz

Konto Rady Rodziców: 61 1090 1056 0000 0001 3417 7010

Informacje na temat ubezpieczenia: OWU

Plan wsparcia finansowego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej

Protokół Rady Rodziców z dnia 06.09.17

Protokół Rady Rodziców z dnia 13.09.17

Wpłaty i wydatki Rady Rodziców I semestr 2017/2018:

wpłaty na RR I semestr 2017-2018

Wydatki sfinansowane przez Radę Rodziców I semestr 2017