Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2020/21

Rada Rodziców

Przewodnicząca- Jolanta Kiszelewska
Zastępca – Magdalena Rybak
Skarbnik –  Urszula Dąbrowska – Wnuk
Protokolant – Magdalena Rybak

Wpłaty na Radę Rodziców:
w sekretariacie szkoły
lub na numer konta:
SKO Rady Rodziców przy SP nr 87
26 1020 1055 0000 96020445 9749

 

 

 

Plan wsparcia 20/21

Uchwała Rady Rodziców nr 1

Protokół numer 1 z zebrania Rady Rodziców

Plan wsparcia finansowego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej

Uchwała – zmiana regulaminu

Uchwała – pieniądze dla samorządu

Uchwała – wniosek do ZTM

Uchwała – gotówka w sekretariacie

Uchwała – dofinansowanie rekonstruktorów

protokół 28.11.18

Uchwała – fundusz na tytuski

Nowy_regulamin_Rady_Rodziców_SP87

dokument0021

 

Wpłaty i wydatki Rady Rodziców I semestr 2017/2018:

wpłaty na RR I semestr 2017-2018

Wydatki sfinansowane przez Radę Rodziców I semestr 2017

Plan wsparcia 18-19 pdf

 

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców
– w sekretariacie szkoły