Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Rada Rodziców 2019 / 2020

Przewodniczący – Jolanta Kiszelewska

Zastępca – Paweł Fidler

Skarbnik – Olga Günthör

Protokolant – Alicja Woźniak

Wpłaty na Radę Rodziców:

  • w sekretariacie szkoły
  • lub na numer konta:SKO Rady Rodziców przy SP nr 87
    26 1020 1055 0000 96020445 9749

Plan wsparcia 19-20

Uchwała Rady Rodziców nr 1

Protokół numer 1 z zebrania Rady Rodziców

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

Rada Rodziców 2018 / 2019

Przewodnicząca – Małgorzata Wojtowicz
Zastępca – Anna Dmowska
Skarbnik – Ilona Trojanowska-Daraż

Wpłaty na Radę Rodziców:

  • w sekretariacie szkoły
  • lub na numer konta:SKO Rady Rodziców przy SP nr 87
    26 1020 1055 0000 96020445 9749

Informacje na temat ubezpieczenia: OWU

Plan wsparcia finansowego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej

Uchwała – zmiana regulaminu

Uchwała – pieniądze dla samorządu

Uchwała – wniosek do ZTM

Uchwała – gotówka w sekretariacie

Uchwała – dofinansowanie rekonstruktorów

protokół 28.11.18

Uchwała – fundusz na tytuski

Nowy_regulamin_Rady_Rodziców_SP87

dokument0021

 

Wpłaty i wydatki Rady Rodziców I semestr 2017/2018:

wpłaty na RR I semestr 2017-2018

Wydatki sfinansowane przez Radę Rodziców I semestr 2017

Plan wsparcia 18-19 pdf

 

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców
– w sekretariacie szkoły