Regulamin Szkolnego Konkursu ,,ŚPIEWAM,RAPUJĘ, RECYTUJĘ”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ŚPIEWAM RAPUJĘ RECYTUJĘ” O PRAWACH DZIECKA
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VIII
Celem konkursu jest:
• zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka,
• rozwijanie szacunku do drugiego człowieka niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, narodowości,
• uczenie korzystania ze swoich praw jednocześnie szanowanie praw innych ludzi,
• rozwijanie uzdolnień recytatorskich i muzycznych,
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I – uczniowie klas 0 – III
Kategoria II – uczniowie klas IV- VI
Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 1 nagroda i 2 wyróżnienia
Forma pracy:
Nagranie (filmik) – z wybranym wierszem lub piosenką o Prawach Dziecka (przykładowe wiersze, piosenki na stronie szkoły).
W mailu zgłoszeniowym należy wpisać:
Imię i nazwisko ucznia i klasa
Termin składania prac do 4.12.2020 r. na adres: raczek.angelika2@gmail.com
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 06.12.2020 r na stronie szkoły.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania uroczystości rozdania nagród z przyczyn niezależnych od organizatora (wymogi bezpieczeństwa w czasie pandemii). Nagrody zostaną wręczone w najszybszym możliwym terminie.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie wysłanej pracy na stronie szkoły.

A.Ceglińska & A.Raczek