Rozkład dnia w świetlicy

 

DZIENNY    ROZKŁAD   ZAJĘĆ  ŚWIETLICOWYCH  kl. I   sala 112

 

 11.30 -12.5o

● schodzenie się dzieci do sali

● odpoczynek po zajęciach lekcyjnych (gry i zabawy dowolne; zajęcia w kącikach zainteresowań; układanie puzzli; zabawy klockami; kolorowanie itp.)

12.50 – 13.20

● przygotowanie do obiadu (porządkowanie sali po wspólnej zabawie; zabiegi higieniczne; przypomnienie o kulturze spożywania posiłku)

● obiad oraz zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną

13.20 -14.00

● zajęcia czytelnicze prowadzone w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

14.00 – 15.30

● gry i zabawy ruchowe prowadzone na boisku szkolnym, w sali gimnastycznej bądź na szkolnym korytarzu (m.in. zawody sportowe, zabawy z chustą animacyjną; nauka tańców integracyjnych)

● wyjście na plac zabaw

● przygotowywanie imprez okolicznościowych lub prowadzenie zajęć w ramach potrzeb:

– zajęcia muzyczne;

– zajęcia relaksacyjne („Dziecięce masażyki” według metody E. Scherer)

– zajęcia rozwijające mowę i myślenie.

15.30 – 16.30

● odrabianie prac domowych

16.30 – 17.30

● zajęcia ciche przy stolikach

● porządkowanie sali

● rozchodzenie się dzieci do domu

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

kl. II-IV

sala na parterze 

11.30 -13.oo

● schodzenie się dzieci do sali

● odpoczynek po zajęciach lekcyjnych (gry i zabawy dowolne; zajęcia w kącikach zainteresowań; układanie puzzli; zabawy klockami; kolorowanie itp.)

13.00 – 13.40

● przygotowanie do obiadu (porządkowanie sali po wspólnej zabawie; zabiegi higieniczne; przypomnienie o kulturze spożywania posiłku)

● obiad oraz zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną

13.40 -14.00

● zajęcia czytelnicze prowadzone w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

14.00 – 15.30

● gry i zabawy ruchowe prowadzone na boisku szkolnym, w sali gimnastycznej bądź na szkolnym korytarzu (m.in. zawody sportowe, zabawy z chustą animacyjną; nauka tańców integracyjnych)

● wyjście na plac zabaw

● przygotowywanie imprez okolicznościowych lub prowadzenie zajęć w ramach potrzeb:

– zajęcia muzyczne;

– zajęcia relaksacyjne („Dziecięce masażyki ”  według metody E. Scherer)

– zajęcia rozwijające mowę i myślenie.

15.30 – 16.30

● odrabianie prac domowych

16.30 – 17.30

● zajęcia ciche przy stolikach

● porządkowanie sali

● rozchodzenie się dzieci do domu