Rozpoczęcie Roku Katechetycznego

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Katechetycznego odbędzie się 3 września o godz. 9.30 w Kościele Św. Franciszka z Asyżu w Warszawie.

Lekcje odbywają się według planu od godz. 8.00